Het vernietigingsproces

Voor datavernietiging en archiefvernietiging zijn de mogelijkheden afhankelijk van het soort materiaal en/of product, het gewenste veiligheidsniveau en de gewenste vernietigingsklasse (al dan niet wettelijk bepaald), de inrichting van uw bedrijfsprocessen en de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.

Bij professionele betrouwbare vernietiging worden de volgende stappen doorlopen:

  1. Inzameling door middel van gesloten inzamelmiddelen.

  2. Transport door middel van een afgesloten voertuig en proces.

  3. Opslag in een afgesloten en beveiligde ruimte gelost en opgeslagen wordt.

  4. Vernietiging naar overeengekomen veiligheidsklasse.

  5. Opstelling en verzending van garantiecertificaat.


Gesloten inzameling - en vernietigingssysteem
CA+ gecertificeerde ondernemingen werken met een gesloten vernietigingssysteem. Dit houdt in dat het gehele proces van inzameling tot en met de vernietiging van het product veilig en betrouwbaar uitgevoerd. Vaak wordt gebruik gemaakt van afsluitbare rolcontainers.


Beveiligd transportvoertuig
De inzamelmiddelen worden op afspraak geleegd in een beveiligd transportvoertuig. Dit voertuig dient zo gebouwd te zijn dat het voor onbevoegden niet mogelijk is om bij het vertrouwelijke materiaal te komen. Naast het voertuig is ook het proces van laden en lossen zo ingericht dat er geen mogelijkheid is dat derden toegang hebben tot uw informatie.


Archiefvernietigingsmethoden

Met haar vernietigingsmethoden streven archief- en datavernietigingsbedrijven ernaar om telkens de waardevolle reststoffen een nieuw leven te geven. Dat kan zijn in de vorm van grondstoffen voor recycling of als brandstof bij de opwekking van energie.

Vernietiging waarbij vernietigde datadragers kunnen worden gerecycled heeft de voorkeur. Dat is namelijk duurzamer dan verbranding. Grondstoffen die worden hergebruikt hoeven niet nieuw geproduceerd of gewonnen te worden. Hierdoor wordt ook CO2-uitstoot bespaard.

De vernietigingsmethoden variëren per datadrager. U kunt hierbij denken aan shredderen, snijden, persen, versnipperen en verbranden. Welke methode gekozen wordt, hangt geheel af van het te vernietigen product.

Garantiecertificaat vernietiging
Voorafgaand wordt aan u gevraagd of u een garantiecertificaat wenst te ontvangen.

Gepubliceerd op:   6 oktober 2016 14186 x bekeken
Gerelateerde artikelen