Standaard voorwaarden

FNOI standaard inkoopvoorwaarden en voorwaarden voor de levering van diensten

Deze "FNOI standaard inkoopvoorwaarden en voorwaarden voor de levering van diensten" zijn opgesteld door de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie en kunnen door de haar aangesloten leden, zijnde oudpapier ondernemingen, worden gebruikt als algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door de oudpapier onderneming met derden gesloten overeenkomsten tot inkoop van (oud)papier en (oud) karton en levering van gerelateerde diensten. 

Deze voorwaarden vindt u hier


FNOI standaard leverings- en betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgesteld door de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie en kunnen door haar aangesloten leden, zijnde oudpapier ondernemingen, gebruikt worden als algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door de oudpapier onderneming met derden gesloten overeenkomsten tot levering van (oud)papier en (oud) karton door de oudpapier onderneming aan de derde, alsmede uitvoering daarvan.

Deze voorwaarden vindt u hier 

Gepubliceerd op:   9 februari 2018 4974 x bekeken