Wet Bescherming Persoonsgegevens

Vertrouwelijke informatie moet vertrouwelijk blijven. Niet alleen omdat dit wel zo prettig is voor u en uw klanten, maar ook omdat dit vaak wettelijk verplicht is. Zo bent u op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verplicht zorgvuldig om te springen met alle persoonsgegevens die u van derden verzameld.

Persoonsgegevens moeten vernietigd worden nadat er geen gebruik meer van wordt gemaakt of nadat de bewaartermijn verstreken is.

Kies daarom voor een CA+ gecertificeerde onderneming, dan bent u gegarandeerd van betrouwbare vernietiging én u kunt dan aantonen dat u middels gecertificeerde vernietiging invulling heeft gegeven aan uw plicht om vertrouwelijk om te gaan met de data in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Gepubliceerd op:   4 oktober 2016 1716 x bekeken