De 10 zekerheden met CA+ gecertificeerde vernietigingsbedrijven

De 10 zekerheden met CA+ gecertificeerde vernietigingsbedrijven

1. Gegarandeerd 100% vertrouwelijke vernietiging.
2. CA+ is AVG-proof.
3. Advies over het juiste veiligheidsniveau van vernietigen en vernietigingsklasse.
4. Afgifte van een vernietigingscertificaat na vernietiging.
5. Iedere medewerker is in het bezit van een VOG en heeft een geheimhoudíngsverklaring getekend.
6. Jaarlijkse onafhankelijke en auditcontrole en elke drie jaar een certificeringsaudit door Kiwa.
7. Transportvoertuigen zijn afsluitbaar en beschikken over een track-and trace systeem of worden begeleid door twee gescreende medewerkers.
8. Afsluitbare (rol)containers en de bedrijfspanden zijn afgesloten en beveiligd.
9. Per materiaalklasse zijn vernietigingsklassen vastgesteld. Deze sluiten aan op erkende normeringen in andere Europese landen voor archiefvernietiging, zoals de DIN Norm 66399.
10. Het is een gewaarborgd proces gebaseerd op duurzaamheid.


1.    
Gegarandeerd 100% vertrouwelijke vernietiging.


a.  Op een betrouwbare manier ingezameld wordt door middel van gesloten inzamelmiddelen.
b.  Transport door middel van een afgesloten transportproces. Het is voor onbevoegden onmogelijk om bij het vertrouwelijke materiaal te komen.
c.  Opslag in een afgesloten en goed beveiligde ruimte.
d.  Vernietigd wordt naar overeengekomen veiligheidsniveau en veiligheidsklasse. 

2.     CA+ is AVG-proof.

a.  In lijn met de eisen die de Autoriteit Persoonsgevens stelt en met oog voor duurzaamheid adviseert CA+ vernietigingsklasse P2 vermengd en geperst of P3 voor het vernietigen van privacygevoelige informatie. Dit is ook conform DIN Norm 66399 (de Duitse richtlijn voor de vernietiging van datadragers of archieven). Door die richtlijnen te volgen, kunt u erop vertrouwen dat vernietigd materiaal niet meer te herleiden is tot bruikbare informatie, maar nog wel geschikt is voor recycling.

 3.     Advies over het juiste veiligheidsniveau van vernietigen en vernietigingsklasse.

a.  Kleiner versnipperen dan vernietigingsklasse P3 maakt hergebruik lastiger. Op uw verzoek kan het vernietigingsbedrijf het restmateriaal beschikbaar stellen voor recycling. Zo kunnen de hoogwaardige grondstoffen uit printers, smartphones of harde schijven worden hergebruikt, zonder dat er ook maar iets te herleiden is naar vertrouwelijke gegevens. Uiteindelijk is echter de wens van uw organisatie leidend wat betreft recycling en de vernietigingsklasse. U kunt dus besluiten om het zekere voor het onzekere te nemen en tot minuscule snippers te laten reduceren of niet.

4.    Afgifte van een vernietigingscertificaat na vernietiging.

a.  Voorafgaand wordt aan u gevraagd of u een garantiecertificaat wenst te ontvangen.

5.    Iedere medewerker is in het bezit van een VOG en heeft een geheimhoudíngsverklaring getekend.

a.  Voor iedere werknemer, die zich bezighoudt met het archiefvernietigingsproces, moet door de gemeente minimaal eens in de vijf jaar een ‘verklaring omtrent het gedrag’ zijn afgegeven. Iedere werknemer moet een verklaring ondertekenen tot geheimhouding over aard, hoeveelheid en inhoud van het te vernietigen archiefmateriaal. Het personeel moet volledig op de hoogte zijn van alle procedures en instructies met betrekking tot het te vernietigen archiefmateriaal. Tevens moet iedere werknemer in het bezit zijn van een actuele instructie, welke in goede staat is, waarin alle procedures en instructies zijn vastgelegd.

6.    Jaarlijkse onafhankelijke en auditcontrole en elke drie jaar een certificeringsaudit door Kiwa.

a.  Het Certificaat CA+ wordt pas afgegeven na een geslaagde audit, indien het gehele proces van inzameling/transport tot en met de vernietiging van het vertrouwelijk materiaal voldoet aan de eisen van de certificeringsregeling. CA+ gecertificeerde ondernemingen worden jaarlijks gekeurd door Kiwa.
b.  Meer informatie over Kiwa klik op de link: https://www.ca-plus.nl/ca-certificering/onafhankelijke-toetsing2.html

7.    Transportvoertuigen zijn afsluitbaar en beschikken over een track-and trace systeem of worden begeleid door twee gescreende medewerkers. 

a.  Getransporteerd wordt door middel van een afgesloten transportproces. Het is voor onbevoegden onmogelijk om bij het vertrouwelijke materiaal te komen.

8.    Afsluitbare (rol)containers en de bedrijfspanden zijn afgesloten en beveiligd.

9.    Per materiaalklasse zijn vernietigingsklassen vastgesteld. Deze sluiten aan op erkende normeringen in andere Europese landen voor archiefvernietiging, zoals de DIN Norm 66399.

a.  Voor details klik op deze link https://www.ca-plus.nl/ca-certificering/7-klassen-din-norm-66399.html

10.          Het is een gewaarborgd proces gebaseerd op duurzaamheid.

a.  Wat is in dit geval dan de beste oplossing om toch  veilig en duurzaam te vernietigen? Vanuit het oogpunt van veiligheid én duurzaamheid, zijn wij van mening dat papiervernietiging op P2 (vermengd met ander papiermateriaal en geperst) of op P3, ruimschoots voldoet aan de voorschriften vanuit de AVG richtlijn. Bovendien leent deze methode zich prima voor verantwoord hergebruik.

b.  Meer hierover lezen klik op de link https://www.ca-plus.nl/nieuws/berichten/avg-en-ca-gaan-hand-in-hand.html

Gepubliceerd op:   3 maart 2020 4863 x bekeken