Welke garanties heeft u als klant?

Als klant van een CA+ gecertificeerde onderneming kunt u erop vertrouwen dat uw materiaal:

  1. Op een betrouwbare manier ingezameld wordt door middel van gesloten inzamelmiddelen. Dit geldt voor uw papieren bedrijfsinformatie én uw digitale gegevensdragers.

  2. Getransporteerd wordt door middel van een afgesloten transportproces. Het is voor onbevoegden onmogelijk om bij het vertrouwelijke materiaal te komen.

  3. In een afgesloten en goed beveiligde ruimte gelost en opgeslagen wordt.

  4. Vernietigd wordt naar overeengekomen veiligheidsniveau en veiligheidsklasse. Daarbij geldt voor papier: het materiaal wordt versnipperd, hoe kleiner de snippers, des te hoger de veiligheidsklasse. Hierbij worden de 7 klassen van de Duitse DIN Norm 66399 gehanteerd. Deze klasse-indeling maakt  voor u de mate van vernietiging inzichtelijk. Digitale datadragers worden zo bewerkt dat er geen bruikbare data meer aan te onttrekken is.

Indien gewenst, ontvangt u een garantiedocument vernietiging.

Gepubliceerd op:   4 oktober 2016 6999 x bekeken