AVG en CA+ gaan hand in hand

Het is alweer iets meer dan een jaar geleden dat de Europese richtlijn, Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) op 25 mei 2018 zijn intrede heeft gedaan.

Nu, een jaar later, kunnen we concluderen dat de AVG regeling inmiddels goed is ingeburgerd bij de meerderheid van consumenten en organisaties.

De CA+ gecertificeerde bedrijven krijgen dan ook regelmatig aanvragen van bedrijven en overheden om de vertrouwelijke informatie die op papieren- en/of op elektronische datadragers staat, op een veilige en verantwoorde wijze te vernietigen.

De CA+ gecertificeerde bedrijven, aangesloten bij de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI),  zijn prima instaat om deze relaties een zorgvuldige, betrouwbare én duurzame dienstverlening aan te bieden.

Het grote voordeel van het kiezen voor een CA+ gecertificeerde dienstverlener, is dat de aanbieder er zeker van kan zijn dat de aangeboden vertrouwelijke informatie op een juiste wijze vernietigd wordt conform de AVG richtlijnen. Daarnaast wordt maximaal hergebruik van de aangeboden papieren- en/of op elektronische datadragers nagestreefd.

Dit laatste wringt een beetje. Aanvragers willen zeker weten dat het materiaal niet gereconstrueerd kan worden. Dan ligt vernietiging voor de hand. Maar ze willen ook duurzaam ondernemen en dus hergebruik stimuleren. Regelmatig krijgen de CA+ bedrijven aanvragen voor P4 vernietiging van vertrouwelijke papieren informatie. De CA+ bedrijven komen met deze aanvraag in gewetensnood omdat hiermee de keten van hergebruik in gevaar gebracht wordt. Immers de snippers van een op P4 vernietigd document zijn zo klein, dat de papierfabrieken deze snippers niet of slechts deels kunnen hergebruiken. Als je duurzame grondstoffen maximaal wil hergebruiken, is het beter om het papier niet te klein te maken.

De CA+ gecertificeerde bedrijven en  de FNOI zijn ervan overtuigd dat P4 niet de juiste snippergrootte is als het gaat om maximaal hergebruik van waardevolle papiervezels. Maar wat is dan wel een juiste en veilige snippergrootte?

Als we kijken naar de richtlijn vanuit de AVG, zien we dat vernietigde informatie niet meer herleidbaar en re-construeerbaar mag zijn. Dit is ook een belangrijk uitgangspunt van de Duitse Din-norm 66399 en volledig door de Nederlandse Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging overgenomen.

Wat is in dit geval dan de beste oplossing om toch  veilig en duurzaam te vernietigen?

Vanuit het oogpunt van veiligheid én duurzaamheid, zijn wij van mening dat papiervernietiging op P2 (vermengd met ander papiermateriaal en geperst) of op P3, ruimschoots voldoet aan de voorschriften vanuit de AVG richtlijn. Bovendien leent deze methode zich prima voor verantwoord hergebruik.

Gepubliceerd op:  26 juni 2019 1696 x bekeken
Categorie:  Branche nieuws
Gerelateerde artikelen

Blog: Bewaren of vernietigen?

Freerk Potze, Virol Recycling Groep/ Reisswolf, actief CA+ lid van de FNOI schrijft ditmaal een blog over het bewaren of vernietigen van archieven.

26 augustus 20191844 x bekeken Branche nieuws