Blog: Samenwerken aan vertrouwd vernietigen

Blog: Samenwerken aan vertrouwd vernietigen
Marc van Gerrevink, Van Gerrevink BV, actief CA+ lid van de FNOI schrijft ditmaal een blog over het samenwerken aan vertrouwd vernietigen.

Wat gebeurt er met mijn mobiele telefoon als ik hem afdank? Wat doen politie en douane met materialen die zij in beslag nemen?... Deze moeten vernietigd worden, in het eerste geval omdat er vertrouwelijke gegevens op staan, in het tweede geval omdat ze niet op de markt mogen komen. Welkom in de wereld van product en datavernietiging. In dit blog leest u hoe deze wereld in snel tempo geprofessionaliseerd wordt.

In 2004 besloot de Federatie Nederlandse Oudpapier industrie (FNOI) de vernietiging van vertrouwelijke documenten te reguleren. Hiervoor werd het certificaat CA+ in het leven geroepen. Dit kwaliteitslabel dat jaarlijks door KIWA wordt ge-audit borgt een vertrouwelijke vernietiging van documenten door eisen te stellen aan het proces. Zo wordt het werk uitgevoerd met gescreende medewerkers in een afgesloten ruimte met permanente camerabewaking. Ook de vernietigingsgraad (snippergrootte) en bewaartermijn zijn vastgelegd en worden middels een kwaliteitssysteem regelmatig gecontroleerd. Omdat er inmiddels ook steeds meer digitale datadragers zoals cd's, diskettes (die bestonden toen nog) of harde schijven vernietigd moesten worden, is de norm uitgebreid voor deze stromen.

Inmiddels is het certificaat voor vernietiging dan ook uitgebreid tot een kwaliteitslabel met strenge eisen voor de vernietiging van: papier, film, optische datadragers, tapes, harde schijven, elektronische datadragers (zoals USB sticks) en producten. Elk met hun eigen vernietigingsklasse maar dezelfde strenge proceseisen. Daarnaast zijn we natuurlijk wel recyclingbedrijven en trachten we zoveel mogelijk materiaal in te zetten voor grondstofhergebruik. Zo wordt archief uiteindelijk omgezet in hygiƫnepapier.

Door het toevoegen van harde schijven en elektronische datadragers kwamen de CA+ gecertificeerde bedrijven in aanraking met andere grondstofstromen dan zij gewend waren. Hiervoor werd dan ook de samenwerking gezocht met gespecialiseerde recyclingbedrijven of hebben sommige CA+ bedrijven (zoals wijzelf) zich gecertificeerd voor de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur. Doordat er bijvoorbeeld in een mobiele telefoon tot 15 keer zoveel goud zit als in erts, zijn vernietigde mobiele telefoons, maar ook harddisks een interessante grondstof voor raffinaderijen.

Ook bleek dat metaalrecyclers steeds meer aanvragen krijgen voor de vernietiging van elektronica en digitale datadragers. Omdat het CA+ certificaat was gebaseerd op de verwerking van papier (het certificaat OPK is een voorwaarde) was het voor deze bedrijven niet mogelijk om zich te laten certificeren. Waardoor zij geen richtlijnen hadden voor vertrouwelijke vernietiging en ook hun werkwijze niet konden aantonen. Daarom is de werkgroep CA+ van de FNOI in gesprek gegaan met het bestuur van de Metaalrecyclingfederatie (MRF) en hebben zij in samenwerking met certificeerder Kiwa het CA+ keurmerk kunnen openstellen voor MRF gecertificeerde bedrijven. De verwachting is dat nog dit jaar de eerste metaalrecyclers gecertificeerd zullen worden voor de vertrouwelijke verwerking van digitale datadragers en producten.

Ook vanuit Belgiƫ is er interesse ontstaan in het CA+ keurmerk, daarom zijn ook met de zustervereniging van de FNOI gesprekken opgestart om ook het Belgische kwaliteitsmerk van Coberec als basis voor CA+ te kunnen laten dienen. Sinds 2018 bevat CA+ ook vernietigingsklassen voor productvernietiging, waardoor ook producten van bijvoorbeeld textiel (kleding) en kunststof (speelgoed) op een veilig manier tot grondstof kunnen worden verwerkt. De verwachting is dan ook dat in de toekomst het keurmerk CA+ voor meer recyclingbranches opengesteld zal worden. Daarbij zal echter nooit een concessie gedaan worden aan de procesveiligheid van het vernietigen en zal altijd een onderliggend kwaliteitskenmerk voor het verwerken van de betreffende materiaalstroom gevraagd worden.

Door het CA+ label voor meer recyclers toegankelijk te maken kunnen wij de vertrouwde verwerking van materialen door gespecialiseerde recyclers borgen. Als de politie of douane dus een lading namaak telefoons in beslag nemen zullen deze door een bedrijf vernietigd worden dat MRF en CA+ gecertificeerd is. Voor de oplettende lezer, uiteraard is dat bedrijf dan ook WEEELabex gecertificeerd, maar dat is een verhaal voor een andere keer.

Zo zorgen wij als werkgroep CA+ voor een vertrouwelijke en circulair verantwoorde verwerking van archief, datadragers en producten.

Marc van Gerrevink, Van Gerrevink BV

Gepubliceerd op:  31 juli 2019 1430 x bekeken
Categorie:  Branche nieuws