Blog: Snipperformaat versus Circulariteit en Duurzaamheid CA+ blog

Blog: Snipperformaat versus Circulariteit en Duurzaamheid CA+ blog
Jan van Munster, Reisswolf Heesch BV, actief CA+ lid van de FNOI schrijft ditmaal een blog over snipperformaat versus circulariteit en duurzaamheid

In de markt van papiervernietiging komen we steeds vaker de wens tegen om het snipperformaat kleiner te maken. Is dit ingegeven door altijd beetje beter te willen zijn dan de buurman en dus geen vernietigingsklasse P1 t/m P3 maar P4 of hoger te willen? of is hierbij echt de vraag gesteld wanneer zijn documenten vertrouwelijk vernietigd en toch nog circulair inzetbaar en hebben ze in verhouding het minste energie gekost om het gewenste resultaat te bereiken?

We kennen binnen het CA+ certificaat voor het vernietigen van papieren documenten 7 verschillende veiligheidsklassen van P1 tot en met P7. Hierbij ontstaan bij P1 hele grove snippers en bij P7 wordt het papier tot stof versnipperd. Welke veiligheidsklasse voor u als klant noodzakelijk is, is afhankelijk van de gegevens die verwerkt zijn op de documenten. Als het documenten betreft waar geen persoonsgegevens in verwerkt zijn dan volstaat P1 en P2 meer dan voldoende, bij persoonsgegevens is P3 de aanbeveling van de Autoriteit Persoonsgegevens en ook vanuit onze eigen branche-organisatie. Hogere veiligheidsklassen zou je in kunnen zetten voor "top secret" documenten waarbij bijvoorbeeld veiligheid van het landsbelang in het geding is.


Echter momenteel is een maatschappelijke discussie ook de wijze waarop wij met onze grondstoffen omgaan. We beseffen ons allemaal dat we zuinig moeten zijn met waardevolle grondstoffen. Om een terugkoppeling te maken naar de veiligheidsklassen P1 tot en met P7 die we voor het vernietigen van papieren documenten hebben, is het vanzelfsprekend dat; hoe minder de papiervezel beschadigd wordt, hoe beter hij in te zetten is bij de productie van nieuw papier. Kortom P1 tot en met P3 wordt door de papierindustrie gezien als een waardevolle grondstof die in hun productieproces nauwelijks problemen oplevert. Bij P4 gaat er al meer waardevolle vezel verloren doordat de snippers zo klein zijn, waardoor ze niet voldoende snel opgenomen kunnen worden in het pulpproces van de papiermachine en dus als residu het productieproces verlaten. Het mag duidelijk zijn dat per stijging in de veiligheidsklasse, dus P5, P6 of P7 verhoudingsgewijs meer vezel verloren gaat die niet meer inzetbaar is voor de productie van nieuw papier, waarbij we kunnen stellen dat P6 en P7 niet of nauwelijks meer inzetbaar zijn bij de productie van nieuw papier. Dat laatste is natuurlijk doodzonde, zeker in de wetenschap dat veiligheid van uw vertrouwelijke informatie normaal gesproken bij P3 al volledig geborgd is.

Een ander maatschappelijke discussie momenteel is de wijze waarop wij omgaan met de energiebronnen op onze aarde. Ook in deze discussie maak ik graag even een terugkoppeling naar onze veiligheidsklassen P1 tot en met P7. De machines die in onze branche gebruikt worden op de CA+ locaties, zijn allemaal uitgerust met zeer zware elektromotoren voor de verwerking van papieren documenten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat bij een kleiner snipperformaat het verbruik van elektriciteit enorm toeneemt, dit is zomaar een factor 20 of hoger als je het verschil tussen verwerking op P1 niveau afzet tegen verwerking op P7 niveau. Dat krijgen we allemaal niet zomaar opgewekt met een paar zonnepanelen of windmolens. Dit zelfde is natuurlijk ook van toepassing op mobiele vernietigers, hoe hoger de veiligheidsklasse die gevraagd wordt hoe hoger het dieselverbruik van de auto met aggregaat die voor deze werkzaamheden wordt ingezet. Ook in deze maatschappelijke discussie kunnen wij als branche en de klanten van onze branche een steentje bijdragen door zinvol na te denken over welke veiligheidsklasse van vernietiging past bij de stroom vertrouwelijke documenten die we te verwerken hebben. Hierbij geldt natuurlijk ook dat veiligheidsklasse P3 voor het overgrote deel van de te verwerken papieren archieven binnen Nederland meer dan afdoende is.

Resumé; ook binnen onze CA+ branche kunnen we een enorme bijdrage leveren aan duurzaamheid, circulariteit en verlaging van de CO2 uitstoot als we ons niet laten verleiden tot "overconsumptie". In ons dagelijks leven zijn we daar allemaal volop bewust mee bezig; we eten wat minder vaak vlees, we rijden steeds meer in elektrische auto's etc. etc. Met andere woorden; wij binnen de CA+ branche kunnen met zijn allen bijdragen aan een betere wereld door niet meer te vragen dan noodzakelijk is, waarbij de vertrouwelijke verwerking van uw papieren documenten geborgd is zoals dat verwacht mag worden.

Jan van Munster, Reisswolf Heesch BV

 

Gepubliceerd op:   9 oktober 2019 1750 x bekeken
Categorie:  Branche nieuws