CA+ Blog: Productvernietiging

De komende maanden zult u vanuit de Commissie Archiefvernietiging vaker worden geïnformeerd over diverse relevante thema’s die spelen binnen de Archief- Data- en Productvernietiging. Dit kan zijn over een nieuwe ontwikkeling, een actueel onderwerp of een hoofdpijndossier. Aankomende topics zijn onder meer de AVG, Weelabex, Datalekken, Productvernietiging en Screening van personeel. De informatie zal worden gepubliceerd in de FNOI INFO maar ook op de Social Media en de website http://www.ca-plus.nl/.

Ditmaal Marc van Gerrevink over productvernietiging.

Stelt u zich eens voor dat er kinderspeelgoed met gevaarlijke weekmakers, namaakcigaretten, of uniformen van een beveiligingsbedrijf op de zwarte markt verhandeld zouden worden. Dat zou een ernstige inbreuk op onze (product) veiligheid betekenen. Gelukkig controleren diensten als de ILT, NvWA en Douane op dit soort goederen en laten ze dergelijke artikelen tijdig vernietigen door gespecialiseerde bedrijven. Deze CA+ gecertificeerde bedrijven zijn dagelijks bezig om goederen die over datum zijn, productiegebreken hebben of fraudegevoelig zijn op een afdoende manier te vernietigen.


Welkom in de dynamische wereld van productvernietiging. In tegenstelling tot de vernietiging van papieren documenten, zijn producten die ter vernietiging worden aangeboden vaak niet van een eenduidige materiaalsoort. In de inleiding werden al plastic, tabak en textiel genoemd. Vaak zijn ze ook van andere vorm en samenstelling en zitten ze nog in een verpakking.


Bovenstaande betekent dat er verschillende methoden moeten worden ingezet om de producten te vernietigen en tegelijkertijd zo veel mogelijk te recyclen, om zo de belasting voor het milieu en verspilling van grondstoffen tegen te gaan. Een lading wijn die vernietigd moet worden, wordt bijvoorbeeld uit de glazen flessen gehaald en vergist. Zo levert de wijn energie op en het glas kan voor 100% worden ingezet om nieuw glas te maken. Het kinderspeelgoed uit het voorbeeld wordt geshred, waardoor het als speelgoed niet meer bruikbaar is. Omdat het plastic in dit geval gevaarlijke vulstoffen bevat kan het materiaal niet meer worden gerecycled en wordt het verbrand, waardoor het toch nog energie oplevert.


Vaak is het bij het vernietigen van producten al voldoende als de artikelen niet meer direct bruikbaar zijn. Soms gaat het echter ook om merkbescherming en is het van belang dat het product dusdanig wordt vernietigd dat ook het merk niet meer herkenbaar is. De Ca+ certificering heeft hiervoor verschillende klassen aangeduid die elk een afzonderlijke vernietigingsgraad aangeven. Alle methoden van productvernietiging hebben echter gemeen dat ze volgens strikte procedures worden uitgevoerd. Zo wordt zowel de vernietiging als het uitpakwerk in een afgesloten ruimte met permanente camerabewaking uitgevoerd. De mensen die dit werk doen zijn allemaal gescreend en hebben getekend voor absolute geheimhouding en discretie. Vaak worden bij het uitpakken en sorteren mensen met een beperking ingezet die hierdoor een zinvolle dagbesteding hebben, uiteraard zijn ook zij gescreend. Op deze manier werken de CA+ gecertificeerde vernietigingsbedrijven er dagelijks aan om in beslag genomen of overtollige goederen te vernietigen en zover mogelijk tot nieuwe grondstof te maken.

Gepubliceerd op:  16 oktober 2017 2274 x bekeken
Categorie:  Verenigingsnieuws