CA+ Certificaat vereist bij aanbestedingen voor vernietiging van vertrouwelijk materiaal?

CA+ Certificaat vereist bij aanbestedingen voor vernietiging van vertrouwelijk materiaal?
Eind juli heeft CA+ ingesproken op een marktconsultatie over grondstoffenmanagement voor de politie. Bij elke aanbesteding voor de vernietiging van vertrouwelijke archieven en datadragers met gevoelige informatie zou CA+ certificering een vereiste moeten zijn.

Ontwikkelingen zoals de komst van de AVG en de groeiende aandacht voor privacy, in combinatie met de voortdurende digitalisering die het risico op datalekken vergroot, benadrukken de noodzaak van betrouwbare vernietiging. Gebruikte archieven, datadragers en vertrouwelijke documenten mogen na de wettelijke bewaartermijn onder geen enkele omstandigheid in verkeerde handen vallen. Dit is van bijzonder belang, vooral wanneer het gaat om gegevens of materiaal van een organisatie zoals de politie. De garantie dat archieven, datadragers en vertrouwelijke documenten en materialen na bewaartermijn door een strikt gesloten proces worden ingezameld en vernietigd, is daarom van uiterst groot belang.

Vier redenen om het CA+ certificaat op te nemen in de aanbesteding.

  1. Veiligheid en Vertrouwelijkheid: Vertrouwelijk materiaal, zoals persoonlijke gegevens, financiële informatie, bedrijfsstrategieën en andere gevoelige informatie, moet op een veilige en vertrouwelijke manier worden behandeld. Het CA+ certificaat dient als een bewijs dat de geselecteerde leverancier voldoet aan specifieke normen en procedures voor de inzameling en vernietiging van vertrouwelijk materiaal, wat de veiligheid en vertrouwelijkheid waarborgt.

  2. Kwaliteitscontrole: Het behalen van een CA+ certificaat vereist dat het vernietigingsbedrijf voldoet aan strikte normen en procedures voor het inzamelen en vernietigen van vertrouwelijk materiaal. Dit omvat zaken als het gebruik van geavanceerde vernietigingstechnologieën, veilige transportprocessen, screening personeel en nauwkeurige rapportage. Gecertificeerde vernietigingsbedrijven worden hier jaarlijks op gekeurd. Door het certificaat te eisen, zorgt de aanbesteder ervoor dat de gekozen leverancier een hoog niveau van kwaliteit en professionaliteit handhaaft.

  3. Wet en regelgeving: Voor de verwerking van vertrouwelijk materiaal dient rekening te worden gehouden met de AVG. Deze schrijft voor dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan nodig is. Na deze periode moeten de persoonsgegevens zorgvuldig worden vernietigd, zowel in het geval van papieren archieven als bij elektronische/digitale datadragers. De partij die in het bezit is van de persoonsgegevens is er voor verantwoordelijk dat de persoonsgegevens na afloop van de bewaartermijn worden vernietigd. Ook in deze fase is er de verantwoordelijkheid om het risico op verspreiding en datalekken tegen te gaan.

  4. Milieuoverwegingen: Naast veiligheid en vertrouwelijkheid kan de eis van een CA+ certificaat ook aanduiden dat de aanbesteder zich bewust is van milieuoverwegingen. Gecertificeerde archiefvernietigingsdiensten volgen milieuvriendelijke procedures voor het vernietigen en recyclen van papier en andere materialen, wat bijdraagt aan duurzame praktijken.


Kortom, het eisen van een CA+ certificaat bij aanbestedingen waar vernietiging van vertrouwelijk materiaal een rol speelt, helpt de aanbesteder bij het selecteren van een betrouwbare en professionele leverancier die voldoet aan strenge normen voor veiligheid, kwaliteit en naleving van wet- en regelgeving.


Meer informatie neem dan gerust contact op met ons op.

Gepubliceerd op:  18 september 2023 507 x bekeken
Categorie:  Verenigingsnieuws