Interview: Rob Franken, KIWA

Interview: Rob Franken, KIWA
’Je wilt niet dat de producten die je ter vernietiging hebt aangeboden ergens op een zwarte markt weer opduiken.’’ Het belang van CA+ certificering volgens Kiwa auditor; Rob Franken

De recyclingbranche is de motor in de circulaire economie. Met zijn ervaring en expertise helpt Rob Franken vanuit Kiwa, bedrijven en sectoren bij het optimaliseren van recyclingprocessen. Tijd voor een gesprek met de man die binnen Kiwa verantwoordelijk is voor het CA+ certificaat.

Welke ontwikkelingen zie jij in de archief- en product-vernietigingsbranche?
‘Het gebruik van papier is de afgelopen jaren enorm gedaald. Dit is een gevolg van de digitalisering. De verdringing van papier door digitale datadragers biedt nieuwe kansen voor de specialisten op het gebied van vertrouwelijke vernietiging. Denk aan het veilig laten vernietigen van computers, harde schijven, smartphones en andere data dragende producten. De markt voor productvernietiging groeit en vanuit bedrijven is er steeds meer de behoefte dit goed en betrouwbaar te regelen. Je wilt niet dat de producten die je ter vernietiging hebt aangeboden ergens op een zwarte markt weer opduiken. Het CA+ keurmerk waarborgt dit.’

Hoe ontstaat een keurmerk?
‘Een keurmerk ontstaat door de behoefte aan onafhankelijke bevestiging van continue beheersing en verbetering van processen. Dit geldt ook voor de recyclingbranche. De laatste 30 jaar zijn er veel verbeteringen doorgevoerd en is de branche enorm geprofessionaliseerd. Daar waar opa ooit zonder opleiding begon, zet tegenwoordig kleinzoon/dochter het bedrijf voort met een master op zak. Er werken momenteel in Nederland ruim 45.000 mensen in de recyclingbranche. Door vanuit risicobeheersing te managen vergroot men de betrouwbaarheid richting klanten. Een keurmerk behoedt de steeds groter wordende bedrijven voor het maken van fouten en geeft het de deelnemende bedrijven de expertstatus die hoort bij een professional.’

Betrouwbaar vernietigen versus recycling en duurzaamheid, hoe kijk jij daar tegen aan?
‘De klant bepaalt uiteindelijk in overleg met de verwerker de beveiligings- en vernietigingsklasse. Het mag duidelijk zijn dat de overheid andere eisen stelt aan de verwerking van documenten die van landsbelang kunnen zijn, dan een bouwbedrijf met de ontwerpen voor een woning. Ook vanuit de AVG is een vereiste voor betrouwbaar vernietigen van persoonsgegevens gesteld. Conform deze eisen kan het aangeleverde materiaal verwerkt en weer goed gerecycled worden. Maar hoe kleiner de ‘snipper’, des te minder duurzaam het resultaat. Het energie verbruik neemt toe en toepassingsmogelijkheden als secundaire grondstof nemen af. Kiwa B.V. probeert continue bedrijven ervan bewust te maken dat het niet alleen gaat om het gerealiseerde formaat, maar dat het een 100% geborgd proces moet zijn.’

Wat is Kiwa?
‘’Kiwa is een TIC company; een bedrijf dat Test, Inspecteert en Certificeert. Kiwa staat in de top 20 van de wereldwijde TIC-bedrijven en is daarmee een grote speler. Er werken meer dan 4.300 mensen vanuit ruim 100 vestigingen in alle delen van de wereld. Kiwa is in 1947 opgericht voor het keuren van materialen die te maken hebben met waterleidingen en kranen. Door het hanteren van richtlijnen kon de kwaliteit van geleverde materialen en hun toepassing gewaarborgd worden voor zowel de installateurs als de gebruiker. Als ik op straat loop en om me heen kijk dan merk ik dat Kiwa bij heel veel zaken betrokken is.’’

Wat is jouw rol bij Kiwa Nederland?
‘Ik werk nu vijf jaar als Productmanager Recycling bij Kiwa. Door de in deze periode gerealiseerde implementatie van systemen zoals CA+ en de ontwikkeling van het audit team is mijn rol ook aan het veranderden. Ik richt mij meer o.a. op innovatiecertificaten waarbij innoveren van recyclingprocessen en optimaliseren van de geproduceerde secundaire grondstoffen centraal staan. Daarnaast ben ik ook als auditor nieuwe uitdagingen aangegaan zoals het uitvoeren van assessment voor de internationale duurzaamheidsnormering, GSE-system.  Mijn collega Linda Doekes-Boogaard neemt een deel van mijn werkzaamheden over en gaat zich o.a. bezighouden met de CA+ regeling.’

Kiwa Nederland groeit enorm. Wat is hier de oorzaak van?
‘Door de toename van wensen van klanten en regelgeving is het voor bedrijven van belang dat zij kunnen aantonen dat wat ze doen goed en conform afspraken is. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld een samenwerking met een bedrijf aangegaan dat een volledig nieuwe fabriek bouwt om gebruikte kunststof grasmatten en de instrooikorrels te recyclen. Door middel van een certificaat willen zij richting derden aantonen dat het output materiaal en de processen die gerealiseerd worden goed zijn. Omdat wij de expertise in huis hebben en het onafhankelijk kunnen certificeren komen zij bij Kiwa uit. Het initiatief tot het bouwen van deze fabriek komt trouwens niet bij de overheid vandaan maar is geïnitieerd door het bedrijfsleven zelf. Bedrijven zien de maatschappelijke problemen en gaan er mee aan de slag. Een goede trend, als je het mij vraagt.‘

Vanuit Kiwa zijn Rob en Linda naast het CA+ certificaat ook verantwoordelijk voor:

  • De erkenningsregeling OPK (de basis voor Ca+)
  • De erkenningsregeling CRP (certificatie recuperatie papier en karton in België)
  • Het keurmerk MRF certificaat
  • Textielrecycling Circulair Textiel
  • Het Weeelabex certificaat voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
  • Het certificaat voor End of Waste van metaalschroot, aluminium en koperschroot.
  • Kijk ook eens op www.kiwa.com/nl/nl/themas/recycling/


De recyclingbranche is de motor in de circulaire economie. Met zijn ervaring en expertise helpt Rob Franken vanuit Kiwa, bedrijven en sectoren bij het optimaliseren van recyclingprocessen. Tijd voor een gesprek met de man die binnen Kiwa verantwoordelijk is voor het CA+ certificaat

Gepubliceerd op:   3 maart 2020 1261 x bekeken
Categorie:  Verenigingsnieuws