Lever op 27 januari je privacygevoelig materiaal in

Lever op 27 januari je privacygevoelig materiaal in
Het is deze week de ‘week van de Internationale Data Privacy’. Daarom nodigen CA+ gecertificeerde bedrijven particulieren, bedrijven, scholen en verenigingen uit om aanstaande vrijdag 27 januari 2023 tussen 09.00 en 16.00 uur kosteloos privacygevoelig materiaal in te leveren bij een van de 19 inleverpunten in Nederland. Zij zorgen vervolgens voor vertrouwelijke en veilige vernietiging van dit materiaal.

Met dit initiatief willen CA+ gecertificeerde bedrijven voor archief, data en productvernietiging aandacht vragen voor het gevaar van datalekken van persoonlijk gegevens. De focus ligt tegenwoordig, mede door de AVG, voornamelijk op online. Hierdoor wordt wat we offline in ons bezit hebben vaak vergeten.

Vertrouwelijke gegevens in privébezit

“Nog steeds eindigen bankafschriften, oude administraties en datadragers zoals oude laptops en mobiele telefoons bij de openbare inleverpunten of gewoon op straat bij het oudpapier”, vertelt Freerk Potze, voorzitter van de CA+ certificering commissie en bestuurslid van FNOI. “Met het thuiswerken hebben we steeds vaker een document met vertrouwelijke gegevens in ons privébezit. We printen minder, maar wat we printen is vaak veel vertrouwelijker. Een zakelijk documentje dat we op de privé laptop of andere datadragers opslaan vergroot de kans op datalekken.”

Voorkom datalekken van gegevens

Het is de tweede keer dat de CA+ gecertificeerde bedrijven deze bewustwordingscampagne organiseren. Er is bewust gekozen voor de week van de internationale Data Privacy, van 23 tot en met 28 januari 2023. In aanloop naar de inleverdag op vrijdag 27 januari willen de CA+ gecertificeerde bedrijven zoveel mogelijk mensen bewust maken van het feit dat privacygevoelig materiaal niet in de oudpapierbak of de electronica-container thuis hoort. ‘Ga hier zorgvuldig mee om en voorkom datalekken van je privacy gevoelige gegevens’, is de boodschap.

Scholen Actie

Werkstukken, toetsen, aantekeningen of andere documenten waar een naam van een leerling of docent op staat vallen allemaal onder vertrouwelijke gegevens en dienen zorgvuldig vernietigd te worden. Dit geldt ook voor verouderde laptops, tablets of andere datadragers die gebruikt werden door leerlingen. Het wissen van deze datadragers is vaak niet afdoende.

Er zijn al meerdere scholen bewust van het risico op datalekken en zij leveren jaarlijks, tegen betaling, bovengenoemde documenten en datadragers in bij een van de gecertificeerde bedrijven. Zo zijn ze er zeker van dat dit materiaal niet in verkeerde handen valt. Op 27 januari 2023 kan dit dus voor elke school kosteloos. Dit geld kan de school dus aan iets anders besteden.
Er is zelfs speciaal lesmateriaal gemaakt om het gesprek met de leerlingen van de midden en bovenbouw aan te gaan. Lees hier meer over in het artikel op onze website https://www.dataprivacyweek.nl/uitnodiging-basisscholen-voor-de-data-privacy-dag/

Speciale website voor campagne

Op vrijdag 27 januari 2023 tussen 09.00 uur en 16.00 uur kunnen particulieren, scholen, verenigingen en ondernemers gratis privacygevoelig materiaal in leveren bij de professionele en gecertificeerde bedrijven voor datavernietiging in Nederland. De locaties zijn te vinden op een website, die speciaal voor deze campagne is ingericht: www.dataprivacyweek.nl. Ook vertelt deze website welke materialen er ingeleverd kunnen worden. 

Gepubliceerd op:  25 januari 2023 413 x bekeken
Categorie:  Branche nieuws