Martin van Tuijl - Spanningsveld tussen vertrouwelijke archiefvernietiging en duurzaamheid

Martin van Tuijl - Spanningsveld tussen vertrouwelijke archiefvernietiging en duurzaamheid
De vernietiging van papieren archieven vindt onder meer plaats door het versnipperen van documenten. Dat gebeurt in verschillende snippergroottes. Met het toenemende belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy nemen ook de eisen van klanten van CA+-gecertificeerde bedrijven toe. De klant verwacht de zekerheid dat zijn vernietigde data niet meer kunnen worden gereconstrueerd. De vraag naar steeds kleinere snippergroottes neemt toe. Is dat nodig en gewenst? Martin van Tuijl van Essity vindt van niet. ‘Een snipper met DIN 3-formaat biedt meer dan voldoende zekerheid. Daarbij komt: snippers van zeer geringe omvang zorgen voor te kleine vezels. Die zijn slecht recyclebaar tot nieuw, hoogwaardig papier en dat is niet duurzaam.'

Martin van Tuijl is Sourcing Director Recycled Fiber Europe bij ESSITY. Hij is verantwoordelijk voor de toevoer van oudpapier voor tien fabrieken van Essity. ‘In deze fabrieken produceren wij hygiënematerialen, zoals toiletpapier en tissues. Oudpapier is een belangrijke grondstof die we daarvoor gebruiken. Wereldwijd koopt Essity jaarlijks twee miljoen ton oudpapier in. Europa is goed voor de helft daarvan. Wij zijn marktleider op het vlak van de verwerking van hoogwaardige papiersoorten.’

Waar kopen jullie oudpapier in?
Essity stelt hoge kwaliteitseisen aan de grondstoffen van zijn producten.
‘Onze inkopers hebben direct contact met de recyclebedrijven. Dat maakt een betere sturing op de kwaliteit van het oudpapier mogelijk. Voor onze producten hebben we de betere papiersoorten nodig. Een belangrijk deel van ons oudpapier is afkomstig van kantoren. Dat papier heeft de door ons gewenste kwaliteit: sterke vezels en een hoge mate van witheid. Huishoudelijk oudpapier is vaak een mix van verschillende kwaliteiten. Het bestaat uit verpakkingsmateriaal, kranten en wat printjes. Die mix is voor ons minder geschikt, is niet wit genoeg. Doordat wij veel oudpapier uit kantoren inzetten, hebben wij geregeld te maken met vertrouwelijk archiefmateriaal. Dat wordt vernietigd op de snippergrootte die de klant wenst.’

Is de snippergrootte van belang voor de papierproductie? 
‘Jazeker! De houtvezel vormt de basis van papier. Voor het maken van papier is het van belang dat de vezel zoveel mogelijk intact is. Wordt deze verkleind tot nagenoeg stof, dan kunnen wij hem niet meer gebruiken. We hebben lange, zo groot mogelijke vezels nodig om onze producten sterke eigenschappen te geven.’

Duurzaamheid en snippergrootte. Wat is de link?
‘Bij grotere papiersnippers is minder verlies aan grondstoffen, zowel in de productie als bij het transport. Je kunt je vast wel voorstellen wat er gebeurt bij het transporteren en lossen van een baal oudpapier, die bestaat uit zeer fijn, vernietigd materiaal. Zo’n baal verliest veel snippers. Dat betekent grondstofverlies. Daarnaast vergt het vernietigen van papier tot bijna stof veel meer energieVolgens Van Tuijl hebben niet alleen papierfabrieken belang bij de keuze voor een grotere snipper. ‘De hele keten heeft er baat bij. De markt moet zich realiseren dat een zeer kleine snippergrootte de mogelijkheid tot recycling verlaagd. Ik vind dat eeuwig zonde. Er is dus een spanningsveld tussen de bereidheid tot risico en duurzaamheid. Ondanks de heersende vergroeningstrend, waar veel bedrijven mee bezig zijn, speelt duurzaamheid nog onvoldoende een rol bij archiefvernietiging-tenders. Hiervoor zou meer bewustzijn kunnen worden gecreëerd, onder meer bij de instanties die deze tenders uitschrijven.’

Is die kleinste snipper, de P7, nodig om de vertrouwelijkheid te garanderen?
‘Neen. P3 is klein genoeg om papieren datadragers vertrouwelijk te kunnen vernietigen. Het hoeft niet kleiner!’ 

Waarom gebeurt dat dan toch?
‘Voordat ik bij Essity kwam, was ik werkzaam in de waste management-sector en had ik veel van doen met archiefvernietiging. Er waren drie verschillende snippergroottes; een duidelijke en goed werkbare onderverdeling.  Maar, op een gegeven moment is gekozen voor uitbreiding van de normen, van P 3 naar P 7. Die uitbreiding naar kleinere snippers tot nagenoeg stof had naar mijn mening een commercieel gedreven insteek. Ik was er destijds al op tegen.’ Van Tuijl kan zich bij zeer vertrouwelijke stukken, zoals een patiëntendossier, de keuze voor een kleinere snippergrootte voorstellen. ‘Maar besef wel dat het hier gaat om een klein percentage van de te vernietigen archieven. De mate van vertrouwelijkheid wordt te veel gekoppeld aan de snippergrootte en te weinig aan het gehele proces van inzameling en vernietiging. Dat laatste heeft wat mij betreft minstens zo veel impact op de vertrouwelijkheid als de snippergrootte.’

Wat is de invloed van wetgeving, zoals de AVG? 
‘Na de invoering van de AVG is er een duidelijke trend ontstaan richting een kleinere snippergrootte. Die is doorgeschoten. Begrijp me niet verkeerd; het bewustzijn dat je voorzichtig moet zijn met  vertrouwelijke documenten is prima. Echter, het betekent niet dat je gelijk op het kleinste formaat moet gaan vernietigen.’

Is er een oplossing?
Dit artikel draagt bij aan de bewustwording over dit onderwerp. Bij de keuze voor een snippergrootte moet natuurlijk worden gekeken naar de vertrouwelijkheid van de te vernietigen informatie. Maar gebruik het gezonde verstand en bekijk de keuzes ook in breder perspectief. Neem bijvoorbeeld het onderwerp duurzaamheid mee in de overwegingen. Papiervernietiging op DIN 3-niveau voldoet ruimschoots aan de voorschriften die de AVG stelt. Veiligheid en duurzaamheid gaan prima samen!’ 

Essity is wereldwijd de grootste fabrikant van onder meer hygiëneproducten. Het bedrijf heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Essity’s hoofkantoor is gevestigd in Stockholm. Bekende merken van de fabrikant zijn Tena, Libresse, Tork, Edet en Tempo. Kijk voor meer informatie op essity.nl.


Door: Ria Luitjes

Gepubliceerd op:  26 november 2020 1611 x bekeken
Categorie:  Branche nieuws