Voordeur veilig, achterdeur in gevaar: de tegenstrijdige investeringen in onze Privacy

Voordeur veilig, achterdeur in gevaar: de tegenstrijdige investeringen in onze Privacy
In een artikel van het AD van 24 maart 2024 over de toename van camera-deurbellen in Nederlandse huishoudens wordt een trend in veiligheidsbewustzijn belicht: "Aan 1,2 miljoen voordeuren hangt inmiddels een deurbel met camera. 'Ik heb 'm voor mijn veiligheid en het is gewoon handig,' aldus een gebruiker." Het artikel belicht verder de inbreuk op privacy door camera's die meer opnemen dan toegestaan, maar daarop ga ik hier niet verder in. De titel heeft mijn aandacht getrokken omdat deze toont dat mensen bereid zijn te investeren in apparaten die hun veiligheid verhogen, zoals bij hun voordeur. Maar hoe zit het bij de achterdeur?

Door: Ria Luitjes

De tegenstrijdigheid ontstaat als we kijken naar de omgang met vertrouwelijke documenten en elektronische datadragers aan de 'achterdeur'. Waarom investeren we in de zichtbare aspecten van veiligheid, zoals een camera-deurbel, maar negeren we de beveiliging van het afvoeren van onze persoonlijke informatie? Dit verdwijnt nog te vaak in de gewone papier- of elektronicabak (vaak letterlijk bij de achterdeur), wat bevestigd wordt door documenten die langs de weg in de berm gevonden worden.

Hieronder een aantal vermoedelijke beweegredenen:

Perceptie van Risico's
Een mogelijke beweegreden voor deze tegenstelling is de perceptie van risico. Een camera bij de deur is een tastbaar schild tegen inbrekers en externe dreigingen. Het gevaar is zichtbaar en de oplossing is dat ook. Bij documenten en data is het risico minder zichtbaar en acuut. Men realiseert zich niet altijd dat oude rekeningen, administraties of afgedankte mobiele telefoons een goudmijn kunnen zijn voor identiteitsdieven.


Kosten versus opbrengst
De afweging van kosten tegen opbrengsten speelt ook een rol. De aanschaf van een camera-deurbel lijkt een investering die zichzelf terugverdient in veiligheid en gemak. Bij de vernietiging van documenten door een CA+ gecertificeerd bedrijf zijn de kosten minder direct verbonden aan een persoonlijk voordeel. Dit is echter een misvatting; de kosten van een datalek of identiteitsdiefstal kunnen immers enorm zijn, zowel financieel als emotioneel.


Onwetendheid of onverschilligheid?
Een andere reden kan zijn dat men niet weet hoe veilig om te gaan met vertrouwelijke informatie of wat de gevolgen van nalatigheid kunnen zijn. Onwetendheid speelt hierbij een rol. Aan de andere kant bestaat er soms onverschilligheid of een misplaatst vertrouwen dat 'het wel goed zal gaan'.

De Waarde van Vertrouwelijkheid
Het is cruciaal om bewustwording te creëren over de waarde van vertrouwelijke informatie. Het vernietigen van documenten en datadragers via een gecertificeerd bedrijf moet gezien worden als een verzekering tegen diverse risico's. Net zoals men investeert in een camera-deurbel voor fysieke veiligheid, zou men moeten investeren in de beveiliging van persoonlijke informatie. In een wereld waarin persoonsgegevens waardevol zijn, kan het lekken ervan zowel financieel als emotioneel schadelijk zijn.


Conclusie
De veiligheid van informatie zou met dezelfde ernst behandeld moeten worden als de veiligheid van onze huizen. Door te investeren in professionele, gecertificeerde vernietigingsdiensten nemen we een belangrijke stap in de bescherming van onze persoonlijke veiligheid en identiteit. De kosten hiervoor zijn niet alleen gerechtvaardigd, maar essentieel om de gevolgen van identiteitsfraude door nonchalance te voorkomen.

 

Tip: Veilige Afvoer van Vertrouwelijk Materiaal
Bij veel bedrijven staat een afgesloten container bestemd voor vertrouwelijk materiaal. Het is raadzaam om met je werkgever te overleggen of het mogelijk is om ook je privédocumenten hierin te deponeren. Ervaring leert dat veel werkgevers hier geen bezwaar tegen hebben en dit zelfs aanmoedigen. Een goede omgang met vertrouwelijke documenten thuis wordt vaak weerspiegeld in hoe men ermee omgaat op het werk, waar uiteindelijk de werkgever de eindverantwoordelijkheid draagt. Een dergelijke regeling kan bijdragen aan het bewustzijn van veiligheidsprocedures en het belang van dataveiligheid binnen het bedrijf benadrukken.

 

 

Gepubliceerd op:  25 maart 2024 121 x bekeken
Categorie:  Branche nieuws